Stacje uzdatniania wody

Zgodnie z nowymi normami jakości wody, od kilkudziesięciu lat zaczęto stosować stal kwasoodporną w stacjach uzdatniania wody, dzięki czemu jakość wody znacznie się poprawiła. Każde miasto większe lub mniejsze posiada bieżącą wodę, aby ją przygotować w odpowiedni sposób należy wykonać to w stacjach uzdatniania wody. W większych miastach takie stacje znajdują się w kilku, a nawet w kilkunastu punktach. Obecnie całe wyposażenie takich stacji wykonujemy ze stali kwasoodpornej, dzięki czemu wyeliminowaliśmy zjawisko korozji rur oraz w znacznym stopniu wydłużyliśmy czas eksploatacji urządzeń i instalacji. Wyeliminowaliśmy również stanowiska pracy związane z konserwacją i malowaniem instalacji, co w znacznym stopniu przekłada się na zmniejszenie kosztów utrzymania danych jednostek.