shutterstock-38008834-1024-x-768

Podajniki

W liniach produkcyjnych do transportu materiałów używane są podajniki, które dzieli się na:

  • podajniki taśmowe  – służą do transportu materiałów o różnej granulacji i konsystencji lub ładunków jednostkowych.
  • podajniki ślimakowe – służą do przemieszczania materiałów z możliwością dozowania i mieszania.

Nasza firma rozwiązuje kompleksowo problemy transportu technologicznego. Zakres naszego działania zaczyna się już na etapie projektu, a następnie wykonujemy i montujemy zlecone nam przedsięwzięcie.