• INNOWACJE

Projekty innowacyjno-wdrożeniowe

Co to jest?
Już wyjaśniamy: „Przyszłość ludzkości, aby żyło się lepiej”.

Innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do praktycznego zastosowania. W ostatnich latach, to właśnie w projektach innowacyjnych dostrzegamy największe szanse oraz możliwości rozwoju.
Nasz dział innowacyjno – wdrożeniowy zajmuje się nowymi technologiami i rozwiązaniami na miarę XXI wieku. Przy współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Politechniką Wrocławską, Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską wykonujemy najróżniejsze urządzenia i reaktory, dzięki którym wykonywane są innowacyjne badania. Na nich z kolei opracowywane są nowe technologie, jak również zgłaszane są nowe patenty.

Cieszymy się, że w tej dziedzinie możemy współpracować z tak szanowanymi placówkami naukowymi, i że to właśnie wraz z nimi wykonujemy i wdrażamy innowacyjne projekty dotyczące:

  • ochrony środowiska;
  • energetyki odnawialnej;
  • mikrofiltracji;
  • odwróconej osmozy;
  • ultrafiltracji precyzyjnych urządzeń technicznych.

Aktualnie trwają prace nad budową zgazowarki dolnociągowej, na której będzie można uzyskać 250 KW energii elektrycznej oraz 500 KW energii cieplnej. Energia elektryczna uzyskiwana będzie ze zużytej ściółki, pozyskanej z ferm kurzych i indyczych. Na tym urządzeniu można również zgazowywać odpad poprodukcyjny występujący przy produkcji boczniaka. Zużycie dostarczonego surowca oscyluje w ilości około 600 kg / h.

Prowadzimy również badania na zbudowanym w naszym Zakładzie silniku Styrlinga/ Carnota (na ciepło odpadowe). Silnik aktualnie przechodzi testy. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, dzięki którym ludziom będzie się żyło łatwiej, wygodniej i oszczędniej.

Strona 1

Strona 2